RP Décès Registres 1670-1679

Registres des actes de Décès 1670-1679

Registre n°33 = 0500_000_02184_000_B_0001

1670

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 3 1 1670 Martine N. Epouse Bauduin MICHAELIS 313 b 327 a 96
N°02 7 1 1670 Catherine XHROUUET (XHROUVET) Epouse Jean DAMHAY 383 b 185 b 96
N°03 10 1 1670 Henri CHAUVAT (CHAUMAR) 172 a / 96
N°04 12 1 1670 Servais FRAIPONT 230 a / 96
N°05 12 1 1670 Bauduin MICHAELIS 313 b / 96
N°06 16 1 1670 Martin BONIVER 160 b / 96
N°07 22 1 1670 Pirkinne RIVOUX Epouse Mathieu Le MIGNON 358 a / 97
N°08 27 1 1670 Jean DEVISEZ 215 a / 97
N°09 6 2 1670 Barbe CHAUVA Fille Henri CHAUA 171 b / 97
N°10 8 2 1670 Barbe MARTEAU Epouse Henri CHAIVAL 310 b 171 b 97
N°11 14 2 1670 Marie ORBAN 333 b / 97
N°12 16 2 1670 Gilles DECHAINEUX 188 b / 97
N°13 3 4 1670 Bertrand DERECHEN 208 b 208 a 97
N°14 8 4 1670 Louis RADOUX 351 b / 97
N°15 14 4 1670 Marie (Marie Henri) VIETEUR (VICTEUX) Epouse Jean AMANT 372 b 141 a 97
N°16 19 4 1670 Marie De LUC Fille Pierre 200 b / 97
N°17 19 4 1670 Elisabeth LEBONNET Fille Jean 282 a / 97
N°18 27 4 1670 Barthelemi RAMLOT 352 a / 97
N°19 28 4 1670 Anne LEFOOZ 286 a / 97
N°20 12 5 1670 Mathieu JEHIN Fils Noël 272 b / 97
N°21 16 5 1670 Henri GOURMAND Fils Pascal 244 a / 97
N°22 20 5 1670 Marguerite FION Veuve Jean HERLEZ 255 a 227 a 97
N°23 29 5 1670 Catherine GOFFIN Epouse Henri HAYBBEN 252 b 239 b 98
N°24 17 6 1670 Marguerite ANTHOINE Epouse Jacques ANTHOINE 141 b 325 b 98
N°25 19 6 1670 Nicolas CLEBAN 174 b / 98
N°26 27 6 1670 Lambert BONIVER 159 a / 98
N°27 29 6 1670 Lambert LEWEULTHIER Fils Catherine Jean Le WEULTHIER ? / / 98
N°28 30 6 1670 Ailid N. Epouse Jean Henri HERMEAU 255 b 322 b 98
N°29 14 7 1670 Marguerite N. Veuve Jean CHAU 326 a / 98
N°30 26 7 1670 Denis GOHI François François GOHI 239 b / 98
N°31 5 8 1670 Elisabeth GERQUINET Epouse Henri CARO 169 b 237 a 98
N°32 13 8 1670 Hubert FASSIN 225 a / 98
N°33 13 8 1670 Marguerite FRANCISCI Epouse Lambert De LAICT 195 a 230 a 98
N°34 21 8 1670 Ernest LEROUX 297 b / 98
N°35 24 8 1670 Elisabeth SERVAY 362 b / 98
N°36 27 8 1670 Hubert MARC 308 b / 98
N°37 10 9 1670 Marie DAVID Epouse Théodore Pirotte GOHY 186 b 243 a 98
N°38 18 9 1670 Antoine BRICQUA 166 a / 98
N°39 27 9 1670 Catherine BONNAMEAU Fille Collin 162a / 99
N°40 27 9 1670 Jeanne HUBERTI Fille Servais 261 a / 98
N°41 6 10 1670 Lambert POUSSART / 99
N°42 15 10 1670 Jeanne DEVISEZ Epouse Thomas GRAYET 246 a / 99
N°43 15 10 1670 Thomas (erreur dans l’Index) GRAYET Epouse Jeanne DEVISEZ 215 a / /
N°44 15 10 1670 Jean LECHERON 283 b / 99
N°45 15 10 1670 Antoine POUSSART 347 b / 99
N°46 12 11 1670 Marie XHARDE (Le) Epouse Jean QUELIN 383 a 351 a 99
N°47 16 11 1670 Pierre LEFOOZ 286 a / 99
N°48 27 11 1670 Marie CARO Fille Jean Michel 171 a / 99
N°49 13 12 1670 François JACOB 213 b / 99

 

1671

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 3 1 1671 Martin (Martin Barthelemy) GRAYET 246 a / 99
N°02 3 2 1671 Marguerite (Marguerite Franceux Le jeune) DENIS Epouse Jean Lambert De BRA 203 b 188 a 99
N°03 15 2 1671 Marie N. Veuve Thomas TOUMPSON 327 a 371 a 99
N°04 27 2 1671 Jeanne NIVETTE Epouse Henri GOHY 331 a 241 a 99
N°05 6 3 1671 Michel BICQUET (Le) 152 a / 99
N°06 7 3 1671 Paul GRANDSEUR (GRANDSEUX) 244 b / 99
N°07 7 3 1671 Noël Cloes MICHOTTE 315 b / 99
N°08 17 3 1671 Gilles FASSIN Fils Gilles Collin 179 a / 99
N°09 19 3 1671 Elisabeth RACHON Epouse de Barthelemi JACOB JACOB 262 b 351 a 99
N°10 2 4 1671 Marie MATTHOLET 312 b / 99
N°11 8 4 1671 Mathieu BRASSEUR (Le) 165 b / 99
N°12 20 4 1671 Jeanne NANTUL Fille Pascal NANTUL 328 a / 99
N°13 8 5 1671 Anne MALJEAN Epouse de Henri HENDRICH HENDRICH 253 b 307 a 100
N°14 21 5 1671 Simon (Le jeune) MARTIN 311 a / 100
N°15 7 6 1671 Clos MYCHOTTE 322 b / 100
N°16 18 6 1671 Marie RACHON Epouse de Michel BICQUET BICQUET 152 a 351 a 100
N°17 25 6 1671 Catherine LEPERSONNE Fille Léonard Le PERSONNE 294 a / 100
N°18 30 6 1671 Jean Pasqueau JASON 268 b / 100
N°19 3 7 1671 Anne De MONtJARDIN Fille Thomas de MONTJARDIN 202 b / 100
N°20 15 7 1671 Anne GOHY Epouse de Mathieu BATTO BATTO 240 a 146 b 100
N°21 20 7 1671 Marie (Marie George) WATHELET Veuve de François BONIVER BONIVER 157 a 378 a 100
N°22 6 8 1671 Elisabeth MASSON Veuve de Jean BLAISE BLAISE 311 b 153 b 100
N°23 13 10 1671 Catherine MALEMPRE Alexandre MALEMPRE MALEMPRE 304 b / 100
N°24 18 11 1671 Catherine (Marie Catherine) FASSIN Epouse de Jacques ARISTOTE ARISTOTE 224 b 143 a 100
N°25 19 11 1671 Gilles JACOB 263 a / 100
N°26 22 11 1671 Hermès LARDINOIS Fils Jean LARDINOIS 279 a / 100
N°27 28 11 1671 Servais ANTHOINE Fils Jacques ANTHOINE 142 a / 100
N°28 10 12 1671 Catherine BIETMEN (BIETMAN) Veuve de Quirin PONCELET PONCELET 152 b 346 a 100
N°29 11 12 1671 Jeanne (Jeanne Thomas) TOUMPSON Epouse de Henri de WISLEZ DE WISLEZ 371 a 216 b 100
N°30 31 12 1671 Ailid (Aléiide Franceux) COLLA 178 a / 100

 

1672

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 1 1 1672 Jeanne LECLUTTE 284 a / 100
N°02 1 1 1672 Jeanne PIRNAY 342 b / /
N°03 1 1 1672 François WOLFF / / 100
N°04 4 1 1672 Henri D’AMHEAU 185 b / 101
N°05 5 1 1672 Léonard LEPERSONNE 295 a / 101
N°06 8 1 1672 Catherine PASQUAY Epouse François LEMIGNON 292b 335 b 101
N°07 12 1 1672 Oleff JONAS 273 b / 101
N°08 14 1 1672 François LEMIGNON (dit Solet) 292b / 101
N°09 19 1 1672 Quirin Le KAISIN 291 a / 101
N°10 13 2 1672 Marie ROUMACKE 359 b / 101
N°11 14 2 1672 Marie CRESPIN 184 b / 101
N°12 18 2 1672 Marie GOHI Epouse Antoine PIRA 240 a 343 b 101
N°13 24 2 1672 Mathieu (Mathieu Jean) FRIOLLET 232 a / 101
N°14 6 3 1672 Jean (Jean Henri) AEGIDII (GILLES) 140 a / 101
N°15 6 3 1672 Catherine N. Epouse Lambert SIMAR 323 b 364 a 101
N°16 17 3 1672 Jean FREON 231 a / 101
N°17 27 3 1672 Marie DONEUX Epouse Jean JASON 218 b 268 a 101
N°18 30 3 1672 Anne BOHEZ (Le) Fille Léonard 154b / 101
N°19 2 4 1672 François (François Jean) GERARD (Etranger) 236 a / 101
N°20 4 4 1672 Catherine ROSETTE Epouse Simon GENIN 235 a 359 a 101
N°21 10 4 1672 Catherine XHARDE Epouse Thomas BRODUIR 167 a 383 a 101
N°22 20 4 1672 Ailid JACOB Epouse Mathieu GOHY 262 a 242 b 101
N°23 22 4 1672 Jean MASSART 311 a / 102
N°24 5 5 1672 Jean JAZERAY 270 b / 102
N°25 7 5 1672 Jeanne (Jeanne Léonard) PIRNAY Veuve Jean PASQUAY 335 b 342 b 102
N°26 13 5 1672 Elisabeth MALHERBE 305 b / 102
N°27 16 5 1672 Michel HALLOY 250 a / 102
N°28 19 5 1672 Jean GODET 239 a / 102
N°29 19 5 1672 Marie RENIER Epouse Hermès CARO 169 b 354 a 102
N°30 30 5 1672 Catherine DEFAY 191 b / 102
N°31 11 6 1672 Nicolas LEFOLLAR 286 a / 102
N°32 11 7 1672 Mathieu GOHY 242 b / 102
N°33 13 7 1672 Remacle BONIVER 161 b / 102
N°34 17 7 1672 Warrand MALMESURE 308 a / 102
N°35 20 8 1672 Elisabeth BARNABE épouse Mathieu MORDAN 145 b 318 b 102
N°36 10 9 1672 François WOLFF 382 a / 102
N°37 1 10 1672 Marie VINCENT (PINCEUR) Epouse Jean Louis MINER 316 b 338 b 102
N°38 9 10 1672 Marie N. Veuve André FRANCISCI 230 a 327 a 102
N°39 20 10 1672 Michel CLOS 175 b / 102
N°40 5 11 1672 Léonardine (Léonardine Orban) CLOS épouse Jean GILLES 175 b 140 a 102
N°41 11 11 1672 Anne LAMBERTI Fille Théodore 277 b / 102

 

1673

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 12 1 1673 Elisabeth JEHIN Fille Noël Pierre BOSSART 163 a 271 b 102
N°02 15 1 1673 Jeanne MALHERBE Fille George MALHERBE 306 b / 102
N°03 21 1 1673 Gilette XHROUUET (CHROUUET) 383 b / 103
N°04 10 2 1673 Antoine MARSIN 310 a / 103
N°05 12 2 1673 N. N. Femme Jean DE BANNEUX 187 a / 103
N°06 13 2 1673 Jean TOMSON 370 b / 103
N°07 14 2 1673 N. N. Veuve Nicolas BERTRAND 151 a / 103
N°08 26 2 1673 N. LEROSETTE Epouse Théodore LAMBERT 277 b 297 b 103
N°09 28 2 1673 N. N. Veuve Nicolas LEMAIRE 292 a / 103
N°10 1 3 1673 Jean Le TIXHON 370 a / 103
N°11 5 3 1673 Piera DUMARCHE 220 b / 103
N°12 7 4 1673 Lambert LETINDEUR 300 a / /
N°13 26 8 1673 N. N. Epouse Thiry MALJEAN 308 a / /

 

1674

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 22 6 1674 Etienne PUISSANT Époux Catherine FRAIPONT / / 1

 

1675

/

1676

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 20 2 1676 Catherine FRAIPONT Veuve Étienne PUISSANT / / 1

 

1677

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 27 6 1677 Jean LANNEUX 278 b / /
N°02 4 7 1677 jean LAURENT 281 b / /
N°03 7 7 1677 Lambert LAURENT 281 b / /
N°04 12 7 1677 Léonard BETROUL 152 a / /
N°05 6 8 1677 Anne MACOUR 304 a / /
N°06 2 9 1677 Toussaint BONIVER 161 b / /
N°07 21 10 1677 Marguerite BOHE 154 a / /
N°08 10 11 1677 Pirotte CHAUVA 172 a / /
N°09 23 11 1677 Mathieu DAVID 186 b / /

 

1678

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 8 4 1678 Catherine BLANGUET 153 b / /
N°02 10 4 1678 Martin HENRI 254 a / /
N°03 14 4 1678 Robert FRIOLET 232 a / /
N°04 4 7 1678 Anne PIRA Veuve Jacob BONAMEAU 155 a 340 a /
N°05 21 9 1678 Jean BONIVER 158 a / /
N°06 1 10 1678 Pierre LEPOTTE 297 a / /
N°07 4 10 1678 Jean COLLIN 179 a / /
N°08 16 10 1678 Marie HAUPAS 252 a / /
N°09 19 10 1678 Pasquette MANAY 308 a / /
N°10 26 10 1678 N. PIRON 343 b / /
N°11 21 11 1678 Anne HAACQS (HAAG) Epouse Jean CLEBAN 174 b 249b 103
N°12 23 11 1678 Marguerite DELAFORGE Epouse Mathieu PICQUERAI 194 a 337 b 103
N°13 25 11 1678 Thoumas BOODEUX / / 103
N°14 4 12 1678 Catherine N. Epouse Nicolas PIRON 323 b 343 b 103
N°15 24 12 1678 Simon LEROSTIS 297 b / 103
N°16 25 12 1678 Mathieu PICQUERAI (PICQUEREAU) 337 b / 103

 

1679

J M A Autre date Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 33
N°01 4 1 1679 Jeanne OSTERMAN veuve Jean BARTHOLEMI 145 b 334 a 103
N°02 15 1 1679 N. N. veuve Hermès MALJEAN 307 b / 103
N°03 24 1 1679 Mathieu Jacques (MATHIEU Nicolas) FRAMBACH Jeune Homme 230 a / 104
N°04 29 1 1679 Henri LENGURAI (Le GURNI) Jeune Homme 293 a / 104
N°05 29 1 1679 Bertrand WILKIN Jeune Homme 379 b / 104
N°06 3 2 1679 Françoise DURIEU Veuve Jacques BONIVER 157 b 221 b 104
N°07 4 2 1679 Paquette (Paquette Jean Michel) DETROUS de Harsée 214 b / 104
N°08 4 2 1679 Antoine PUISSANT 350 a / 104
N°09 2 3 1679 Marie PICHAI (PIRHAI) Epouse Wilem DONEUX 337 b 219 a 104
N°10 10 3 1679 Hermès LINA 302 a / 104
N°11 16 3 1679 Anne (Anne Jean) SERVAIS 361 a / 104
N°12 28 3 1679 Lambert RACHON 351 a / 104
N°13 4 4 1679 Jean Denis GOHY 241 b / 104
N°14 4 4 1679 Françoise LEMASSUAR Epouse Bertrand COLLET 292b 178 a 104
N°15 21 4 1679 Barbe SIQUET 365 a / 104
N°16 22 4 1679 Nicolas PIRON / / 104
N°17 24 4 1679 Marie De CHESNE Epouse Henri LEGRIS 189 b 288 a 104
N°18 24 4 1679 LECHRUNIVER / / 104
N°19 4 5 1679 N. N. épouse N. DOUSEAIDANS 220 a / 104
N°20 5 5 1679 N. N. Veuve Gilet QUAYMON 350 b / 104
N°21 10 5 1679 Lambert BEAUMONT 147 b / 104
N°22 14 5 1679 N.N. Un valet du capitaine / / 104
N°23 1 7 1679 Marie Marguerite HUBERT Epouse Nicolas SIMON 261 a / 105
N°24 3 7 1679 03/07/1673 Léonard PIRNAI 342 b / 105
N°25 7 7 1679 N. LETINDEUR Fille Lambert Le TIADIEU d’Oneux / 364 b 105
N°26 7 7 1679 N. N.N. Veuve Simon MARTY / / 105
N°27 31 7 1679 Henri GOHY 241 a / /
N°28 9 8 1679 Marguerite (Marie Marguerite) N. Veuve Denis DONEUX 218 a 326 a 105
N°29 26 8 1679 Marie ARNOLT Veuve Thiry MALJEAN / / 105
N°30 13 9 1679 Louis MINEUR 317 a 324 b 105
N°31 20 10 1679 Isabeau N. Epouse Pierre DE LUC 200 b / 105
N°32 26 10 1679 Charles JACOB 262 b / 105
N°33 15 11 1679 N. N. Veuve N. ICTOR 261 b / 105
N°34 18 11 1679 Wilemme (Guillaume) GERKINET 236 b 298 a 105
N°35 21 11 1679 Jeanne HAAC Epouse Jean LEROY (dIt JOSES) 249 b / 105
N°36 22 11 1679 Tilman HODAIGE 259 a 286 a 105
N°37 27 11 1679 Marie LEFOLLAR Epouse Jean Del TOUR (COIRE ?) 190 a / 105
N°38 8 12 1679 N. LEMIGNON Fils Jean LE MIGNON 292b / 105
N°39 11 12 1679 N. N Veuve Pasqueau DESCLESSIN (dit Guillaume) 211 b / 105
N°40 13 12 1679 Toussaint Amand LEMIGNON 293 a / 105
N°41 18 12 1679 N. N. Veuve N. BONOR (de Hestroumont) 162 b / 105
N°42 29 12 1679 N. N. Veuve N. RAMLOT 352 a / 105
N°43 29 12 1679 N. (Fille) THOMSON (dit Le POTTE) Fille Pasquay 369 a / 105