RP Décès registres 1630-1639

Registres des actes de Décès 1630-1639

Registre n°2 = 0500_000_02187_000_0_0008_r

1630

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 6 4 1630 Thomas GOHY (dit Xancie) / / 7b
N°02 22 6 1630 Catherine N. épouse N. Le Grand COLLET / / 7b

 

1631

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 8 3 1631 Jacquemin ARISTOTE (L’Aisné) / / 4a
N°02 8 4 1631 Jeanne DEPONT / / 4a
N°03 20 4 1631 Wilhem MALEMPRE / / 4a
N°04 3 6 1631 Gille (Mort en Italie en 1630) NICOLAS / / 4a
N°05 5 6 1631 N N. épouse Bertrand WILKIN / / 4a
N°06 20 7 1631 N. (Belle-mère de Pirot de RIEU) N. épouse Jean CHAWAL / / 4a
N°07 3 9 1631 Marguerite N. épouse Jean CROESET / / 4a

 

1632

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 8 1 1632 Mathi (Mort en Allemagne, parti le 26/04) MAIET / / 4b
N°02 14 3 1632 Jacques FION / / 4a
N°03 20 3 1632 Pirot PIQUEREAU Jean / / 4a
N°04 23 3 1632 Marti (Martin) PIRCEVAL époux Catherine DOUZEAIDANS / / 4b
N°05 23 3 1632 Gille Jean THOMSON / / 4b
N°06 23 3 1632 Jacques THOMSON / / 4b
N°07 27 4 1632 N. N. épouse Pierre PIRNAY 343 a / /
N°08 10 7 1632 Louis Le FOOZ / / 4b
N°09 6 8 1632 Marie De TROIS PONTS Fille Jaspar / / 4b
N°10 8 9 1632 Thomson BALTHOSET / / 4b
N°11 25 9 1632 Laurent (Mayeur de Theux) Le DOYEN / / 4b
N°12 11 11 1632 Hubert Jean Paquay JASON / / 4b

 

1633

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 27 1 1633 Léonard CLICHE / / 4b
N°02 31 1 1633 Henri Jean BIETME / / 4b
N°03 .. 7 1633 Jean DEWISLE 216 b / /
N°04 16 8 1633 N. N. Epouse Pierre TOMSON 370 b / /
N°05 1 10 1633 Jeanne N. Epouse Bietmé JACOB 262 b 325 a /
N°06 .. 10 1633 Collin BOUNAMAZ 164 a / /
N°07 4 11 1633 Marie N. Epouse David SERVAIS 326 a 361 b /
N°08 .. 11 1633 Cornélis DUMARCHE 220 b / /
N°09 17 12 1633 Mentelette N. Veuve Henri GABRIEL 327 b 232 a /
N°10 22 12 1633 Bertrand GILET 237 a / /
N°11 .. 12 1633 N. N. Epouse Jean COLETTE 178 b / /

 

1634

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°02 .. 1 1634 André FRANCOIS 230 b / /
N°03 .. 1 1634 Henri GODDART 239 a / /
N°04 .. 1 1634 Jacques Philippe MARTEAU 310 b / /
N°05 10 2 1634 Lorette N. Epouse Jacques de MALEMPREZ 325 b 201 a /
N°06 19 2 1634 Anne N. Epouse Henri PERPETE 322 b 336 a /
N°07 22 2 1634 Sabeau N. Epouse Jean Le TICHON 327 b 370 a /
N°08 . 3 1634 Jeanne N. Veuve Hermès de STOCKIS 325 a 213 a /
N°09 11 4 1634 Marie Catherine CARO 171 a / /
N°10 25 4 1634 Sabeau N. Veuve Jean FERRE 226 a 327 b /
N°11 30 4 1634 Cornet Servais Vincent NOYE 333 a / /
N°12 .. 4 1634 Jeanne N. Epouse ou veuve Thiry GOGO 239 b 325 a /
N°13 3 5 1634 Catherine FASSIN 224 b / /
N°14 15 5 1634 Catherine De CLERMONT 190 a / /
N°15 20 5 1634 Jean GASPAR 233 a / /
N°16 27 5 1634 Jehenne CRESPIN 184 b / /
N°17 27 5 1634 Pasquette N. Veuve Pasqueau GOHI 240 a 327 b /
N°18 1 9 1634 Jean BOCLE 154 a / /
N°19 19 9 1634 Jeanne N. Veuve Henri Jean BIETHME 152 b 325 a /
N°20 26 9 1634 Marie BOCLE 154 a / /
N°21 0 10 1634 Elisabeth N. Epouse du Greffier 324 b / /
N°22 5 11 1634 N. N. Veuve Jean DUGEURIRE 220 b / /
N°23 29 11 1634 A BARBE 144 b / /
N°24 29 11 1634 Simon ROSET 359 a / /
N°25 .. 11 1634 Simon LEROSETTE 297 b / /
N°26 22 12 1634 Ernot DEPUIS 208 a 208 b /
N°27 22 12 1634 N. DESPIX 212 b / /
N°28 22 12 1634 Jaspar DEWERSEAU 216 a / /
N°29 .. 12 1634 N. N. Epouse Jean COUNOTTE 183 b / /
N°30 .. .. 1634 Jean ANTHOINE 141 b / /

 

1635

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 13 1 1635 Jean COLLET 178 a / /
N°02 15 1 1635 Jean Henri ORBAN 333 b / /
N°03 6 2 1635 Hely (Frely) ENGLEBERT Epouse Martin GHUARI 237 a 222 a /
N°04 11 2 1635 Reine MARTEAU Epouse Henri Le TICHON 310 b 370 a /
N°05 .. 2 1635 N. N. Epouse N. JACQUET 266 b / /
N°06 8 3 1635 Nicole N. Epouse Henri Michel DONEUX 218 a / /
N°07 12 3 1635 Toussaint DELFAY 196 a / /
N°08 13 3 1635 N. N. Veuve Martin GRAIET 244 b / /
N°09 8 5 1635 Jacqueline PIR Epouse Jean CROCHE 185 a 340 a /
N°10 19 5 1635 N. BRODUR 166 b / /
N°11 . 5 1635 N. et N. LOUY 303 b / /
N°12 .. 5 1635 N BIETHME 152 b / /
N°13 .. 5 1635 N. BODET 154 a / /
N°14 .. 5 1635 N. BRODUIR 167 a / /
N°15 .. 5 1635 Servais CHARLESECQZ 172 a / /
N°16 .. 5 1635 N. CHARLESEG 171 b / /
N°17 .. 5 1635 N. CLERMONT 175 a / /
N°18 .. 5 1635 N. CORNELIS 180 b / /
N°19 .. 5 1635 N. CORNELIS 180 b / /
N°20 .. 5 1635 Georges CUVELIER (Le) 185 a / /
N°21 .. 5 1635 N. De FRAITEUR 192 a / /
N°22 .. 5 1635 N. De TANCREMONT 213 b / /
N°23 .. 5 1635 N. DEREZ 209 a / /
N°24 .. 5 1635 N. DESTANNEUX 213 a / /
N°25 .. 5 1635 N. DESTANNEUX 213 a / /
N°26 .. 5 1635 N. FRIOLET 232 a / /
N°27 .. 5 1635 N. GAVET 233 b / /
N°28 .. 5 1635 N. HENDRICH 253 b / /
N°29 .. 5 1635 N. HENDRICH 253 b / /
N°30 .. 5 1635 N. HENDRICH 253 b / /
N°31 .. 5 1635 N. HOUBAR 259 b / /
N°32 .. 5 1635 N. HOUBIN 260 a / /
N°33 .. 5 1635 N. HOUBIN 260 a / /
N°34 .. 5 1635 N. HOUBINET 260 a / /
N°35 .. 5 1635 N. Le VOHET 300 a / /
N°36 .. 5 1635 N. LELICGRET 291 a / /
N°37 .. 5 1635 N. LELIGE 291 a / /
N°38 .. 5 1635 N. MATHI 312 a / /
N°39 .. 5 1635 N. MOREAU 319 b / /
N°40 .. 5 1635 Wuilhem MOUNIER 320 b / /
N°41 .. 5 1635 N. N. Epouse Jean CHALSEC 171 b / /
N°42 .. 5 1635 N. N. Veuve N. CLERMONT 175 a / /
N°43 .. 5 1635 N. N. Epouse N. Le COTURIER 182 b / /
N°44 .. 5 1635 N. N. Epouse Jean de CORNESSE 190 a / /
N°45 .. 5 1635 N. N. Epouse Henri Le BROUEE 282 b / /
N°46 .. 5 1635 N. N. Epouse N. LOUY 303 a / /
N°47 .. 5 1635 N. N. Epouse Philippe MARTEAU 310 b / /
N°48 .. 5 1635 N. N. Epouse Henri PHIERPPE 337 a / /
N°49 .. 5 1635 N. N. Epouse Antoine REMI 353 b / /
N°50 .. 5 1635 N. N. Epouse N. STIENNE 366 b / /
N°51 .. 5 1635 N. PASQUEAU 335 b / /
N°52 .. 5 1635 N. PIRARD 341 b / /
N°53 .. 5 1635 Antoine POUSSART 348 a / /
N°54 .. 5 1635 N. SERVAIS 362 a / /
N°55 .. 5 1635 N. SIMAR 364 a / /
N°56 .. 5 1635 N. SIMON 364 b / /
N°57 .. 5 1635 N. TONUS 371 a / /
N°58 .. 5 1635 N. TOSSAINT 371 a / /
N°59 .. 5 1635 N. WUILKIN 382 b / /
N°60 .. 9 1635 N. BIETHME 152 b / /
N°61 14 10 1635 N. DOUSHOMME 220 a / /
N°62 .. 10 1635 Anne HANSEL 250 a / /
N°63 .. 10 1635 Servais LEMAIRE 292 a / /
N°64 .. 10 1635 François MALJEAN 307 a / /
N°65 .. 10 1635 Aily N. Epouse Bietmé STASSART 322 b 366 b /
N°66 .. 10 1635 N. PICQUEREAU 338 a / /
N°67 17 11 1635 N. MATHY 312 b / /
N°68 21 11 1635 N. HENRI 254 a / /
N°69 21 11 1635 N. LEMAIRE 292 a / /
N°70 .. 11 1635 N. N. Veuve Henri HENRO 254 a / /
N°71 22 12 1635 Marie TOSSAINT Veuve Jacques DEHAN 371 a / /
N°72 1 .. 1635 N. CHARO 172 a / /
N°73 .. .. 1635 N. BERTRAND 151 a / /
N°74 .. .. 1635 Jehan Thomas BRODUR 166 b / /
N°75 .. .. 1635 N. CHENROT 173 a / /
N°76 .. .. 1635 N. CUVELIER 185 a / /
N°77 .. .. 1635 Jehan DESCLESSIN 211 b / /
N°78 .. .. 1635 N. HENRI 254 a / /
N°79 .. .. 1635 N. LEMAIR 291 b / /
N°80 .. .. 1635 N. LEMAIRE 292 a / /
N°81 .. .. 1635 N. MARTIN 311 a / /
N°82 .. .. 1635 N. MATHI 312 a / /
N°83 .. .. 1635 N. N. Epouse Mathi LEJESRAN 288 b / /
N°84 .. .. 1635 N. N. Veuve Toussaint MAGRET 304 a / /
N°85 .. .. 1635 N. SCLESSIN 361 a / /
N°86 .. .. 1635 N. TONUS 371 a / /
N°87 .. .. 1635 N. VINCENT 375 b / /

 

1636

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 14 1 1636 N. N. Veuve Gilles WAGNE 376 a / /
N°02 .. 5 1636 N. PIRET 342 a / /
N°03 .. 5 1636 N. PIRNAY 343 a / /
N°04 18 11 1636 N. N. Veuve N. MATHY 312 b / /

 

1637

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 2 1 1637 N. N. épouse Jean de WICELEZ / / 5a
N°02 15 1 1637 Catherine MAYET / / 5a
N°03 2 1637 Hermès NOËL / / 5a
N°04 6 3 1637 Mathi MARTIN / / 5b
N°05 20 4 1637 N. N. épouse Lambert Le MAIRE / / 5b
N°06 .. 5 1637 N. CHAPEL 171 b / /
N°07 29 9 1637 N. LEMAIRE / / 5b

 

1638

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 12 1 1638 Jacques COLLET / / 5b
N°02 18 4 1638 Nicolas HERMES / / 5b
N°03 .. 5 1638 N. LAMBERT 277 b / /
N°04 21 7 1638 Simar BROCKARD / / 6a
N°05 25 7 1638 Jean Antoine ANTOINE / / 6a
N°06 2 10 1638 N. N. épouse Jean ERKIN / / 6a

 

1639

J M A Prénom Nom Statut Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Prénom conjoint ou allié Nom conjoint ou allié Index Index Reg 2
N°01 12 7 1639 N. BADON 144 a / /
N°02 3 8 1639 N. JAZON 271 a / /
N°03 9 8 1639 N. N. épouse Melchior MARTIN 311 a / /
N°04 17 8 1639 Jean LESERUY 299 a / /
N°05 18 9 1639 Jehan LEJESRAN 288 b / /
N°06 18 9 1639 Marie LESERUY 299 a / /
N°07 25 9 1639 N. AGIZ 140 a / /
N°08 26 9 1639 N. LEJESRAN 288 b / /
N°09 2 10 1639 Bertrand Jehan Le CLAUTI 283 b / /
N°10 4 10 1639 Lambert MOREAU 319 a / /
N°11 10 10 1639 N. N. épouse Biertolet MOREAU 318 b / /
N°12 19 11 1639 N. N. épouse Jehan PUISSANT 350 a / /
N°13 7 12 1639 N. DEPRESSEUX 207 a / /
N°14 7 12 1639 N. REGNARD 353 a / /
N°15 11 12 1639 Jean BIETTON 153 a / /
N°16 11 12 1639 Jehan BIETTON 153 b / /